100% SUCCES | GELD TERUG GARANTIE | EXPRESS LEVERING

Varroa-besmetting: Red uw bijen!

Bijen zijn essentiële insecten voor ons ecosysteem en zorgen voor de bestuiving van veel planten waarvan we afhankelijk zijn. Maar deze kostbare bestuivers worden bedreigd door een formidabele parasiet: de varroa. Deze microscopisch kleine mijt valt bijen aan, verzwakt ze en kan ze zelfs doden.

Het gevaar van varroa

Varroa voedt zich met de hemolymfe van bijen, waardoor ze essentiële voedingsstoffen missen. Het beïnvloedt ook hun immuunsysteem, waardoor ze kwetsbaarder worden voor ziekten. Een met varroa besmette kolonie kan binnen enkele maanden instorten, met ernstige gevolgen voor de bestuiving en de honingproductie.

Identificeer een Varroa-besmetting

De eerste stap om een ​​varroablaag te identificeren is de observatie van visuele symptomen bij bijen. Een alarmerend teken is de aanwezigheid van verzwakte bijen, die op of dichtbij de vloer van de korf kunnen kruipen en vliegproblemen en algemene lethargie vertonen. Een andere belangrijke indicator is de fysieke aanwezigheid van varroamijten op bijen. Deze kleine mijten, rood of bruin van kleur, hechten zich vaak aan de thorax of de buik van bijen. Ze zijn ook te vinden op broed en tasten eieren, larven en poppen aan. De vleugels van besmette bijen kunnen er gerimpeld of vervormd uitzien, en op hun buik kunnen zwarte vlekken, achtergelaten door varroamijten, zichtbaar zijn.

Andere tekenen van een Varroa-besmetting

Naast de symptomen die bij de bijen zichtbaar zijn, kunnen er ook andere tekenen zijn die wijzen op een varroa-besmetting in de kast. Een merkbare daling in de honingproductie is vaak een veelbetekenend teken. Varroamijten verzwakken de bijen en beïnvloeden hun vermogen om nectar te verzamelen en honing te produceren. Een hoog sterftecijfer is ook een serieuze indicator. De aanwezigheid van een ongewoon hoog aantal dode bijen rond de korf kan wijzen op een ernstige besmetting. Bovendien kan een verhoogde observatie van afgedekte darrencellen in de bijenkorf zorgwekkend zijn. Varroamijten broeden het liefst in deze cellen, dus een toename van hun aantal kan wijzen op een voortdurende invasie van de varroamijt.

Diagnostische hulpmiddelen voor Varroa-besmetting

Om een ​​varroa-besmetting te bevestigen, kunnen imkers verschillende diagnostische hulpmiddelen gebruiken. De kastbodemtest is een eenvoudige methode: er wordt een gaasbodem onder de kast geplaatst met een wit laken erop. Na 24 uur wordt het aantal varroamijten geteld dat op het blad is gevallen. Een drempel van 3 tot 5 varroamijten per dag duidt doorgaans op een besmetting. wassen met alcohol is een andere techniek: een monster bijen wordt in een pot met 70% alcohol gedompeld, waardoor de varroamijten van de bijen worden geslagen. Vervolgens kunnen de varroamijten op de bodem van de pot worden geteld. Ten slotte maakt de varroamijt, een gespecialiseerd apparaat, het mogelijk om nauwkeurig het aantal varroamijten in een kolonie te meten, waardoor een kwantitatieve beoordeling van de besmetting ontstaat.

Wat te doen bij een varroa-besmetting?

Het is belangrijk om een ​​varroablaag snel te behandelen om je bijen te redden. Er zijn verschillende behandelmethoden, waaronder:

  • Chemische behandelingen: Er zijn acaricideproducten beschikbaar om varroa te bestrijden. Het is echter belangrijk om ze met voorzichtigheid te gebruiken, omdat ze ook giftig kunnen zijn voor bijen.
  • Biologische behandelingen: er zijn natuurlijke alternatieven om varroa te bestrijden, zoals etherische olie van tijm of mierenzuur.
  • Teelttechnieken: Bepaalde bijenteeltpraktijken kunnen de verspreiding van varroa helpen beperken, zoals het gebruik van gevangen dronecellen.
  • Gebruik van de Stop Varroa-behandeling: Het is de enige behandeling die 100% van de varroamijten elimineert. Het kan ook worden gebruikt in de biologische bijenteelt. Stop Varroa is veilig voor bijen en zal uw honing niet vergiftigen.

Tips om varroa-besmettingen te voorkomen

  • Inspecteer uw kolonies regelmatig op vroege tekenen van besmetting.
  • Gebruik varroaresistente kolonies.
  • Zorg ervoor dat je bijen een gezond en gevarieerd dieet krijgen.
  • Beperk de stress voor bijen door te vaak hanteren te vermijden.

Conclusie

Varroa is een formidabele parasiet die bijen bedreigt. Het is belangrijk om te mobiliseren om deze kostbare bestuivers te redden door duurzame bijenteeltpraktijken toe te passen en te strijden tegen de invasie van varroa. Door het advies in dit artikel op te volgen, kunt u de bijen helpen beschermen en ons milieu behouden.