100% SUCCES | GELD TERUG GARANTIE | EXPRESS LEVERING

Varroa Destructor: Rood alarm voor bijen!

De parasiet Varroa Destructor, afkomstig uit Zuidoost-Azië, is uitgegroeid tot een wereldwijde bedreiging voor honingbijen (Apis mellifera), met ernstige gevolgen voor de gezondheid van kolonies, landbouwproductie en ecologisch evenwicht. Door zich te voeden met het hemolymfe (bloed) van bijen en dodelijke virussen over te dragen, verzwakt het aanzienlijk kolonies en kan zelfs leiden tot volledige instorting ervan.

Impact van Varroa Destructor

Impact op bijen:

 • Toename van zwakte en sterfte: De parasiet verzwakt de bijen en maakt ze gevoeliger voor ziekten en ongunstige omstandigheden.
 • Misvormde ontwikkeling: De aanwezigheid van Varroa tijdens de larvale ontwikkeling kan misvormingen veroorzaken, zoals niet-functionele vleugels, waardoor bijen niet kunnen foerageren.
 • Overdracht van ziekten: Varroa is een belangrijke vector van dodelijke virussen voor bijen, zoals het Colony Collapse Disorder (CCD) en black brood.
 • Vermindering van voortplanting: De parasiet verstoort de voortplanting van bijen en vermindert het vermogen van de kolonie om te groeien en zichzelf te vernieuwen.

Impact op de bijenteelt:

 • Verlies van kolonies: De besmetting door Varroa is een van de belangrijkste oorzaken van het verlies van bijenkolonies, wat leidt tot aanzienlijke economische verliezen voor imkers.
 • Toenemende productiekosten: Acaricide behandelingen, complexe beheertechnieken en frequente vernieuwing van kolonies verhogen de productiekosten van honing en andere bijenproducten.
 • Stress en stopzetten van de activiteit: De voortdurende strijd tegen Varroa kan imkers ontmoedigen en hen aanzetten tot het stopzetten van hun activiteit, wat de beschikbaarheid van lokale bestuivers vermindert.

Impact op de landbouw en het ecosysteem:

 • Afname van bestuiving: Honingbijen bestuiven meer dan 75% van 's werelds voedselgewassen. De afname van hun populatie als gevolg van Varroa kan leiden tot lagere landbouwopbrengsten en een grotere afhankelijkheid van handmatige bestuivingstechnieken.
 • Verlies van biodiversiteit: Wilde bijen worden ook beïnvloed door Varroa, wat bijdraagt aan het verlies van plantaardige biodiversiteit en verstoring van natuurlijke ecosystemen.
 • Verstoring van de voedselketen: Bestuivers zoals bijen spelen een cruciale rol in de voedselketen door de populaties van insecten, vogels en andere wilde dieren te ondersteunen. Hun afname kan nadelige gevolgen hebben voor het totale ecologische evenwicht.

Gevolgen van het verdwijnen van bijen

Honingbijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor voedselproductie en biodiversiteit. Het verdwijnen van bijen als gevolg van Varroa Destructor en andere factoren kan rampzalige gevolgen hebben:

 • Vermindering van landbouwoogsten: Meer dan 75% van 's werelds voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen.
 • Verlies van biodiversiteit: Veel soorten wilde planten zijn afhankelijk van bijen voor hun bestuiving.
 • Stijging van voedselprijzen: Schaarste aan fruit en groenten als gevolg van verminderde bestuiving zou leiden tot hogere prijzen.

Bestrijding van de Varroa Destructor

Er zijn verschillende manieren om de Varroa Destructor te bestrijden:

 • Chemische behandelingen: Verschillende chemicaliën kunnen worden gebruikt om de Varroa te doden, maar ze kunnen ook schadelijke effecten hebben op bijen en het milieu.
 • Natuurlijke behandelingen: Alternatieve methoden zoals oxaalzuur of essentiële tijmolie kunnen worden gebruikt om Varroa te bestrijden, maar ze kunnen minder effectief zijn dan chemische behandelingen.
 • Foktechnieken: Het selecteren van bijenkolonies die resistent zijn tegen Varroa kan helpen om de impact van deze parasiet te verminderen.

De snelste anti-Varroa-behandeling

De meest geschikte anti-Varroa-behandeling is de Stop Varroa behandeling. Stop Varroa is biologisch en gemakkelijk te gebruiken. Het garandeert een slagingspercentage van 100%. Til gewoon de frames één voor één op en besproei beide zijden met de behandeling. De Varroa-kolonie zal volledig worden vernietigd binnen 24 uur.

Hoe de Stop Varroa-behandeling te gebruiken?

Om de Stop Varroa behandeling te gebruiken, begint u met het schudden van de behandeloplossing om ervoor te zorgen dat er geen sediment op de bodem van de fles zit. Trek dan uw imkerspak aan en open de bijenkorf. Het is belangrijk om de frames één voor één op te tillen en de bijen aan beide zijden met de oplossing te besproeien, zorg ervoor dat de oplossing gelijkmatig wordt verdeeld voor maximale efficiëntie. Maak u geen zorgen over de bijen buiten de korf tijdens het aanbrengen van de behandeling, want ze zullen ook worden behandeld door de aantrekking van de oplossing en de verspreiding ervan door wrijving tussen de bijen. Na 24 uur kunt u de bijenkorf openen om het effect van de behandeling te observeren, die uw bijenkorven een heel jaar lang tegen Varroa zal beschermen. Het wordt aanbevolen om de behandeloplossing na een jaar preventief opnieuw toe te passen, zelfs als er geen duidelijke effecten van Varroa zijn. Tot slot, weet dat u de behandeling gedurende vijf jaar kunt bewaren.

Conclusie

De strijd tegen de Varroa Destructor is een grote uitdaging voor imkers en wetenschappers. Het is essentieel om beschermingsmaatregelen voor bijen te implementeren en het publiek bewust te maken van het belang van deze bestuivers.