100% SUCCES | GELD TERUG GARANTIE | EXPRESS LEVERING

De ultieme gids voor het bestrijden van varroa

De varroamijt is een van de belangrijkste bedreigingen voor bijenkolonies wereldwijd en wordt vaak genoemd als een van de belangrijke oorzaken van de achteruitgang van bijenpopulaties. Ernstige besmettingen met varroa kunnen een kolonie verzwakken tot het punt waarop instorting dreigt als er geen beheersmaatregelen worden genomen. 

In dit artikel zullen we u de ultieme gids presenteren om varroa te bestrijden. We zullen uitleggen wat varroa is, waarom het schadelijk is voor bijen en hoe u dit parasiet kunt bestrijden.

Wat is varroa?

Varroa is een parasitaire mijt die bijen aantast, met name de honingbij (Apis mellifera). De meest bekende soort is de varroa destructor. Deze parasieten hechten zich aan bijen en voeden zich met hun hemolymfe (het circulerende vloeistof van insecten), wat de volwassen bijen verzwakt. Het ernstigste probleem is echter dat deze mijten ook larven en nimfen van bijen in broedcellen parasiteren, wat vaak leidt tot misvormingen en afwijkingen bij opkomende bijen.

Besmetting en verspreiding

Besmetting en verspreiding van de varroa destructor vinden voornamelijk plaats van de ene bijenkolonie naar de andere. Zo gebeurt dit doorgaans:

  • Horizontale overdracht tussen kolonies:

Besmette bijen verlaten hun korf op zoek naar voedsel of bij het plunderen van andere korven.

Volwassen varroamijten of varroamijten op besmette bijen kunnen per ongeluk op bloemen of andere buitenoppervlakken van de korven vallen.

De varroamijten kunnen vervolgens op gezonde bijen klimmen die nectar verzamelen of op andere bijen die deze oppervlakken bezoeken.

  • Verticale overdracht binnen een kolonie:

De varroamijten planten zich voort in de broedcellen van bijen. De vrouwelijke varroamijten gaan de broedcellen binnen vlak voordat ze worden afgesloten.

Wanneer de cellen zijn afgesloten, beginnen de varroamijten zich te voeden met de larve of de pop van de bij.

Na de voortplanting verlaten volwassen varroamijten de cellen van pas uitgekomen bijen en keren terug naar de bijenkorf om de cyclus opnieuw te beginnen.

  • Menselijke overdracht:

Bijenteeltapparatuur, bijenkastframes en zelfs bijen kunnen onbewust varroamijten van de ene bijenkorf naar de andere overbrengen.

Ook roverbijen kunnen varroamijten overdragen wanneer ze een besmette korf verlaten en zich in een gezonde korf vestigen.

Wat zijn de symptomen van varroase?

Varroase is een ziekte bij bijen veroorzaakt door de mijt Varroa destructor. De symptomen van varroase bij volwassen bijen zijn als volgt:

- Bijen die zijn aangetast, zijn verzwakt en vertonen onrustig gedrag.

- Ze verzorgen hun broed slecht en vertonen gedragsproblemen tijdens hun uitstapjes en oogstactiviteiten.

- De parasitaire mijten zijn over het algemeen moeilijk te zien op de bijen, maar als de besmetting ernstig is, zijn ze te zien aan de achterkant van de ventrale en dorsale platen.

- Zieke bijen sterven vroegtijdig.

- Bij larven, darren en werksterbijen is er sprake van een algemene verzwakking van het volk, misvormingen, misvormde vleugels, atrofie of onvolledige vleugelvorming, en een broed in mozaïekvorm. Een zware besmetting kan leiden tot het verdwijnen van hele kolonies.

beschrijving

Hoe varroa uitroeien?

De strijd tegen varroa kan op chemische en biologische wijze worden aangepakt. Het is belangrijk op te merken dat de keuze van de methoden afhankelijk kan zijn van verschillende factoren, zoals de ernst van de besmetting, de voorkeuren van de imker en lokale regelgeving. Hier zijn voorbeelden van chemische en biologische methoden om varroa te bestrijden:

-Specifieke chemicaliën:

  • Sommige chemische producten, zoals pyrethroïden, kunnen worden gebruikt om bijen tegen varroa te behandelen. Het is echter belangrijk om voorzichtig te zijn bij het gebruik om resistentie te voorkomen.
  • Mierenzuur: Gebruikt in de vorm van gel of damp.
  • Oxaalzuur: Toegediend via druppel, sublimatie of verdamping.

- Biologische methoden:

Sommige essentiële oliën, zoals eucalyptusolie, tijmolie of oregano-olie, hebben antimicrobiële eigenschappen en kunnen worden gebruikt om varroa te bestrijden.

Het is echter belangrijk op te merken dat de behandeling Stop Varroa een slagingspercentage van 100% oplevert en de varroakolonie binnen 24 uur elimineert.

Belangrijk:

Het is van cruciaal belang om de specifieke instructies van het product "Stop Varroa" nauwkeurig te volgen, omdat de toepassingsmethoden en voorzorgsmaatregelen kunnen variëren. Bovendien is het altijd goed om advies in te winnen bij experts in de bijenteelt of dierenartsen gespecialiseerd in bijen om advies te krijgen dat geschikt is voor uw situatie.