100% SUCCES | GELD TERUG GARANTIE | EXPRESS LEVERING

Heeft varroa invloed op de kwaliteit van honing?

Imkerij is een eeuwenoude praktijk die in de loop der eeuwen is geëvolueerd, maar vandaag de dag staat ze voor een grote uitdaging: de Varroa Destructor, een gevreesde parasiet voor bijenhouders over de hele wereld. De Varroa bedreigt niet alleen het voortbestaan van bijenkolonies, maar roept ook zorgen op over de invloed op de kwaliteit van honing. In dit artikel zullen we diepgaand ingaan op de relatie tussen de Varroa en de kwaliteit van honing.

Het begrijpen van de varroamijt

De Varroa Destructor is een mijt die zich richt op bijen. Hij voedt zich met hun hemolymfe (het equivalent van bloed bij bijen) en verspreidt verschillende dodelijke virussen. Bijenhouders beschouwen de Varroa als een van de ernstigste bedreigingen voor hun bijenkorven en de gezondheid van hun bijen.

De impact van de varroamijt op bijen

De Varroa verzwakt bijen door ze uit te hongeren, ziekten over te dragen en hun immuunsysteem te verstoren. Een bijenkolonie die is besmet met de Varroa kan snel uitdunnen en sterven. De verzwakking van bijen kan ook hun vermogen om nectar te verzamelen beïnvloeden, wat kan leiden tot een afname in de honingproductie.

Kwaliteit van honing en varroamijt: de verontrustende relatie

  • Verandering in het gedrag van bijen: Bijen die zijn besmet met de Varroa zijn vaak onrustiger en gestrester. Deze stress kan hun verzamelgedrag en productiviteit beïnvloeden. Gestreste bijen zijn minder efficiënt in het verzamelen van nectar en pollen die nodig zijn voor de productie van honing.
  • Kwaliteit van nectar: Besmette foeragerende bijen kunnen Varroamijten overbrengen naar bloemen, wat mogelijk de verzamelde nectar beïnvloedt. Dit kan leiden tot besmetting van de nectar met parasieten en ziekteverwekkers, wat de kwaliteit van de honing zou kunnen beïnvloeden.
  • Vermindering van de bevolking: Een bijenkolonie die ernstig is besmet met de Varroa kan aanzienlijk in omvang afnemen. Minder bijen betekenen minder werkers om nectar om te zetten in honing.
  • Voedingsstress: De Varroa kan gewichtsverlies veroorzaken bij besmette bijen, wat hun vermogen om de benodigde was voor de bouw van raten en het opslaan van honing kan beïnvloeden.

Maatregelen om de kwaliteit van honing te behouden

Om de kwaliteit van honing te behouden ondanks de aanwezigheid van de Varroa, moeten bijenhouders maatregelen nemen om besmettingen te beheersen en te beheren. Dit kan het gebruik van chemische of natuurlijke behandelingen, de selectie van koninginnen die bestand zijn tegen de Varroa en de implementatie van goede praktijken in bijenkorfbeheer omvatten.

Het wordt ook aanbevolen om de behandeling Stop Varroa te gebruiken, omdat deze biologisch is en eenvoudig te gebruiken. Het garandeert een slagingspercentage van 100% en elimineert de Varroa-kolonie binnen 24 uur.

Hoe de behandeling Stop Varroa te gebruiken ?

Om de behandeling Stop Varroa te gebruiken, moet je :

  • Schud de behandelingsoplossing goed en zorg ervoor dat er geen sediment op de bodem van de fles zit.
  • Trek je imkerspak aan en open de bijenkorf.
  • Til de frames een voor een op en besproei de bijen met de oplossing aan beide zijden. De behandeling is effectiever als de behandelingsoplossing gelijkmatig wordt verspreid.
  • Maak je geen zorgen over bijen buiten de bijenkorf terwijl je de behandeling toepast. Ze zullen ook behandeld worden omdat de oplossing bijen aantrekt en zich tussen hen verspreidt door wrijving.
  • Na 24 uur kun je de bijenkorf openen om het effect van de behandeling te zien. De behandeling beschermt je bijenkorven tegen Varroamijten gedurende een heel jaar. Na een jaar wordt aanbevolen om de behandelingsoplossing preventief opnieuw aan te brengen, zelfs als je bijenkorf niet is aangetast door Varroa.
  • Je kunt de behandeling gedurende vijf jaar opslaan.

Conclusie

De Varroa Destructor is een ernstige bedreiging voor bijen en de productie van honing. Hoewel de directe impact op de kwaliteit van honing kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, is het onmiskenbaar dat de aanwezigheid van Varroa verstoringen in bijenkorven kan veroorzaken. Bijenhouders moeten waakzaam zijn en maatregelen nemen om hun bijen te beschermen en de kwaliteit van hun honing te behouden. De strijd tegen Varroa is essentieel om een duurzame toekomst voor de bijenteelt en de heerlijke honingoogst die we allemaal koesteren, te waarborgen.